kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Rekonstruktivna hirurgija primenjena kod odstranjivanja tumora

Sega je primljen u našu ambulantu sredinom maja 2009. sa promenom na zadnjoj desnoj nozi. Vlasnici su rekli da su prve promene primetili pre oko godinu dana. Pas je intenzivno lizao oboleli deo kože. Prvo je urađena biopsija u inhalacionoj opštoj anesteziji, a uzorak poslat na ispitivanje u patohistološku laboratoriju.

veterinarska ambulanta tommy irski seter

Sega, Irski seter, 12 godina

Rezultati su pokazali da je u pitanju tumor, jedna vrsta karcinoma (Apocrine ductal carcinoma). Nakon diskusije sa vlasnicima odlučili smo da se tumor odstrani, ne samo kako bi Segi produžili život, već i da bi taj život bio kvalitetan, bez iritacije i bola.

veterinarska ambulanta hirurgija tumorveterinarska ambulanta transplantacija hirurgija

Ova vrsta promene bila je izuzetno nezahvalna za operaciju jer je zahvatila veliku površinu tarzusa, toliku da po uklanjanju tumora nije bilo moguće zatvoriti nastali defekt na koži. Zbog toga smo se odlučili za tehniku "reverzni flap vene safene", koja nam je pružala mogućnost da izvršimo transplantaciju kože sa unutrašnje strane butine. Dodatna pogodnost ove metode je što krvotok transplantiranog dela kože ostaje očuvan u tom prvom kritičnom periodu i ishranjuje ga, dok se ne stvore nove veze i novi krvni sudovi. To se postiže putem tzv. "mosta", što možete videti i na slici.

veterinarska ambulanta hirurgija oporavak

Operacija je izvedena u inhalacionoj opštoj anesteziji sa Izofluranom, uz pažljivo izabranu premedikaciju, u skladu sa Seginim godinama i opštim stanjem. Sve je proteklo bez ikakvih komplikacija, a pas se probudio odmah nakon što je zahvat završen.

veterinarska ambulanta hirurgija skidanje konciveterinarska ambulanta tommy mesec dana posle operacije

Mesec dana nakon izvršene auto-transplantacije "most" je uklonjen, a Sega se potpuno oporavio. Sada mu više ništa ne smeta pri šetnji ili odmoru, i može mirno da uživa sa svojim vlasnicima.

veterinarska ambulanta tommy hirurgija tumoraveterinarska ambulanta uklanjanje flapa