kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

EKG na delu

Vlasnica Atile je pre nekoliko nedelja primetila da se pas lako umara, otežano diše, a u poslednje vreme prisutan je suv kašalj. Atila je postao neveseo i letargičan. Tokom opšteg pregleda i auskultacije ustanovljeno je povišen broj udisaja u minuti, otežano disanje i prisustvo sistoličnog šuma u srčanim otkucajima. To je predstavljalo indikaciju za sprovođenje detaljnijih dijagnostičkih metoda – rendgenskog pregleda i EKG-a.

kardioloski slucaj veterinarska ambulanta tommy

Atila, staford terijer, 14 godina

Na EKG zapisu ustanovljena su odstupanja koja su karakteristična za proširenje leve srčane komore i hipoksiju. Takođe, pokazalo se i prisustvo srčanih aritmija, i to u tipu atrijalnih fibrilacija. Atrijalne fibrilacije su često prisutne kod pasa sa uznapredovalom dilatacijom srca, a zahtevaju dodatnu terapiju.

veterinarska ambulanta tommy kardioloski slucaj 2

Sledeći korak bio je rendgensko snimanje grudnog koša. Na snimku je utvrđeno značajno proširenje srčane senke, i to tako što je ustanovljena VHS vrednost 14. Takođe, utvrđeno je i prisustvo edema pluća u kranijalnim partijama.

veterinarska ambulanta tommy ekg zapis 2

Svi ovi nalazi doveli su nas do postavljanja konačne dijagnoze kod Atile i određivanja odgovarajuće terapije. Tako smo se usresredili na saniranje tri velika problema – dilatacije srca, edema pluća i aritmija.

veterinarska ambulanta tommy kardiološki slučaj 3