kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Leukemija mačke (FeLV)

Vlasnici mačora Ćire su primetili da već nekoliko dana ne uzima hranu, nije raspoložen i da ima veliku ranu na glavi. Na prijemu u ambulantu, Ćira je pokazivao izrazite znake žutice sa povišenom telesnom temperaturom. Vlasnicima je sugerisano da se uradi analiza krvi, kako bi se utvrdila visina bilirubina, koji je odgovoran za žuticu (icterus).

Ćira, mačor, 4 godine, nekastriran

Biohemijski i hematološki parametari krvi bili su tako promenjeni da su nam ukazali na dva, ne tako retka oboljenja mačije populacije - FIV (mačija sida) i FeLV (mačija leukemija). Obzirom da u našoj ambulanti posedujemo, takozvane brze testove za otkrivanje ovih oboljenja, u saglasnosti sa vlasnikom mi smo ih upotrebili. Nažalost, Ćira je bio pozitivan na FeLV. Sanirane su mu povrede na glavi, opšte stanje mu je bilo bolje. Ipak, pozitivna mačka na FeLV nema dobru prognozu.

Virus mačije leukemije je jedan od značajnih uzročnika zaraznih bolesti mačaka. Bolest se prenosi na mnogobrojne načine, od kojih su najčešći direktan kontakt, kod mužjaka borbe i tuče za teritoriju ili ženku, a najvažnija je kohabitacija (zajednički život). Najugroženije su mačke koje izlaze ili žive napolju. Mačke koje su u stanu, a čije poreklo je iz legla koja su slobodna od FeLV-a, nemaju razloga za brigu. Klinička slika oboljenja, zbog jake imunosupresije, nije specifična, a zavisi od sistema organa koji je zahvaćen, a temperatura kod mačke može i ne mora biti promenjena. Neoplazije se javljaju u 15% slučajeva, dok je limfom jedan od najčešćih tumora. Mačke pozitivne na FeLV-e mogu živeti nekoliko godina do nekoliko meseci u zavisnosti od težine prisutnih kliničkih simptoma bolesti. Danas, na sreću, postoji vakcina koja se primenjuje protiv ove opake bolesti, a zaštita je uspešna u preko 90% slučajeva.