kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Sterilizacija mačke u pravo vreme!

Jedna od najčešćih nedoumica vlasnika ženskih životinja je da li bi trebalo, i kada, da sterilišu svoju ljubimicu? Da li treba da prođe nekolikoi teranja ili ne? Sa medicinskog aspekta svakako savetujemo da bi to trebalo uraditi i pre prvog teranja. Idealna starosna dob je 5-6 meseci.

Sterilizaciju treba svrstati u preventivne mere, a prevencija se odnosi na pojedne bolesti koje se mogu javiti u budućnosti. Godinama rada, ulagali smo veliki napor da bismo vlasnicima predočili prednosti ove intervencije. Rezultati su vidljivi, a ideja sve prihvatljivija. U našu ambulantu sve češće dolaze vlasnici kuja i mačaka starosne dobi od 6 meseci, kao što je to slučaj u svetskim veterinarskim klinikama.

U poslednjih sedam dana sterilsali smo četiri mace te starosne kategorije. Pre prvog teranja uklonjeni su reproduktivni organi, pa se ni vlasnici, ni ljubimci neće "susresti" sa nedaćama koje nosi polni ciklus. Hiruška tehnika sterilizacije na boku ima veliki broj prednosti u odnosu na standardnu tehniku. Pre svega hiruški rez je minimalan (skoro 1 cm), oporavak je lakši i manje bolan, a hiruške komplikacije kao što su hernije (kile) su gotovo nemoguce. Odmah nakon sterilizacije životinja je sposobna da obavlje sve fiziološke potrebe, najnormalnije se ponaša, a bol zbog veličine rane je minimalan.