kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Demodikoza

Demodikoza je parazitsko oboljenje pasa i mačaka, uzrokovana parazitom iz roda Demodex. Ova vrsta parazita je normalno nastanjena u dlačnom folikulu svakog psa i mačke, gde se hrani propalom dlakom i ćelijskom detritusom. Klinička manifestacija ovog oboljenja se javlja kada je organizam životinje u određenoj vrsti stresa kao što su: pubertet, teranje, porođaj, imunološki status, neka sistemska oboljenja; kada dolazi do preumnožavanja populacije ovog parazita koji počinje da se hrani zdavom dlakom.

Kako izgleda demodikoza?

demodikoza 1

Klinička slika demodikoze je vrlo različita i zavisi od kompletnog zdravstvenog stanja životinje. Razlikuje se lokalizovana i generalizovana demodikoza, a oba oblika počinju isto. Prvo se moge uočiti mesta sa proređenom, a kasnije i mesta bez prisustva dlake. Ove diskretne promene, često vlasnicima mogu da budu neprimetne, kada bolest polako napreduje i komplikuje se bakterijskim infekcijama kože koje tada mogu izgledati vrlo dramatično. Bakterije su uzrok pojave otoka, crvenila, krasta i bolnosti lezija koje mogu biti praćene češanjem i nelagodnošću. Najčešća mesta pojave lokalizovane demodikoze na koži psa su glava, naročito predeo oko očiju, zatim promene su česte na nogama, šapama (između prstiju) kao i ostalim delovima tela. Generalizovana demodikoza zahvata veliku površinu kože tela i jedana je od težih oboljenja kože psa.

Kako se leči?

demodikoza

Za dijagnozu je neophodna dobra anamneza od strane vlasnika, kao i uzimanje uzorka kože skarifikacijom radi potvrđivanja dijagnoze. Sarifikat se posmatra pod mikroskopom, gde se mogu u nekim situacijama naći svi razvojni oblici ovog parazita.

Tretman oboljenja zavisi od opšeteg stanja životinje i drugih eventualnih promena na koži. Ključno za kompletnu terapiju je saradnja i strpljenje vlasnika, jer se najveći deo terapije sprovodi u kućnim uslovima i obično dugo traje.

Redovne kontrole su takođe vrlo bitne, jer svako prekidanje tretmana zbog naočigled dobre situacije može mnogostruko da iskomplikuje bolest, jer se ovo oboljenje uvek vraća i to nekada u mnogo gorem obliku od prvobitnog ukoliko se ne izleči do kraja. Danas se najviše radi na prevenciji demodikoze, i na našem tržištu su prisutni preparati koji se koriste u tu svrhu

Da li mačke mogu da obole od demodikoze?

Kod mačaka situacija je nešto drugačija, mnoga sistemska oboljenja umanjuju odbrambenu sposobnost organizma, pa samim tim i kože, usled čega koža postaje prijemčiva za razvoj oportunističkih infekcija, a između ostalog i demodikoze. U slučaju FIV-a i FeLV-a, (Leukemia Virus i Feline Immunodeficiency Virus) imunosupresivno dejstvo virusa omogućava razvoj sekundarnih infekcija, među kojima je prisutna demodikoza. Promene mogu biti u vidu upornih gingivitisa, stomatitisa, zatim mogu se javiti gnojne promene na koži, gubitak dlake, kao i hronične bakterijske infekcije kože. Ove promene su zajedničke za oba oboljenja, pa ih možemo razlikovati isključivo na osnovu serološkog testiranja, dok se demodikoza dokazuje skarifikacijom.