kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

DISPLAZIJA LAKTA

Displazija lakta  (engl. ED) je naziv za nepravilan i neravnomeran razvoj koštanih i hrskavičnih struktura koje zajedno čine  lakatni zglob.

hirurgija ortopedija displazija lakta

Displazija lakta je vrlo zastupljena, a nedovoljo često prepoznata ortopedska bolest kod pasa. To je razvojno oboljenje za čiju dijagnozu je potrebno specijalističko znanje i iskustvo veterinara, obavezna rendgenska dijagnostika, a neretko i napredna dijagnostika poput CT i artroskopije, koje su kod nas u veterinarskoj medicini još uvek teško dostupne.

Hrskavično-koštani delovi unutar lakatnog zgloba dovode do mehaničkih i zapaljenskih procesa koji uzrokuju bol i razvoj degenerativnih promena zglobne hrskavice (osteoartritis). Simptomi koji se javljaju su bolno, ograničeno i nepravilno pokretanje laktova, praćeno šepanjem prednjih nogu, koji m biti izraženi na jednoj ili obe  prednje noge. Česte su remisije u šepanju, što se klinički ponekad manifestuje potpunom normalizacijom hoda na neko vreme, a nakon nekog perioda šepanje se vrati,  Pas ponekada ne mora da ima simptome klasične hromosti, već da hod bude izmenjen u odnosu na normalan. Prema stručnoj literaturi uzroci koji dovode do oboljenja su multifakorijalni: genetika, prebrz rast kostiju, gojaznost, višak kalcijuma u hrani i učestale mikrotraume na kostima koje učestvuju u lakatnom zglobu. Displaziji lakta su naročito sklone brzorastuće velike rase pasa. Zbog nasledne predispozicije displazija lakta poprima značaj sličan kao displazija kukova. a  prvi simptomi se mogu javiti već sa 5 – 8 meseci života

Displazija lakta se ogleda jednim ili kombinacijom  od sledeća  tri patološka procesa:

  • Nesraštavanje ankonealnog procesusa (engl. Ununited anconeal process – UAP)
  • Fragmentiranje – odvajanje medijalnog koronoidnog nastavka (eng. Fragmented coronoid process – FCP)
  • Osteohondritis lakta (engl. Osteochondritis dissecans – OCD)

Za dijagnostiku ovog oboljenja je ključna dobra anamneza i pažljiv i detaljan ortopedski pregled, Kada se ustanovi lokalizacija procesa, radi potvrde promena koje se nalaze u laktu, neophodno je uraditit i rendgensko snimanje, koje je zbog specifičnog pozicioniranja i zbog bolnosti procesa neophodno uraditi na životinji koja je sedirana.