kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Hirurgija

 Postoje određena oboljenja pasa i mačaka kada je izlečenje uspešno jedino uz pomoć hirurgije.

Da bi mogao ostvariti uspešan rad, pored manuelne spretnosti neophodno je da hirurg ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napretka veterinarske hirurgije i razvoja brojnih operativnih tehnika neophodno je stalno usavršavanje, kako iz oblasti anestezije tako i hirurgije.