kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Epiduralna i regionalna anestezija

hirurgija anestezija epiduralna

Lumbosakralna epiduralna anestezija omogućava kompletnu anesteziju kaudalne polovine tela, tako što blokira korene spinalnih nerava. Ova tehnika je korisna kod ortopedskih zahvta na karlici i zadnjim udovima, zatim kod periaanalne i analne hirugije, carskog reza i sterilizacije. Koristi se kao dodatak opštoj anesteziji, pri čemu se ukupna količina opšteg anestetika smanjuje tako da opštu anesteziju čini bezbednijom. Kombinacija epiduralnih anestetika zavisi od vrste hirurške intervencije i njenog trajanja. Epiduralna anestezija i analgezija čini bezbolnijim postoperativni period, tako da će pas se osećati mnogo lagodnije u odnosu na standardne anestetičke protokole.

Regionalna anestezija se najčešće koristi kod stomatoloških intervencija, kao i hiruških zahvata u regiji gornje i donje vilice. Takođe se koristi kao dodatak opštoj anesteziji, kako bi je učinilo bezbednijom. Upotreba regionalne anestezije prilikom oralne hirurgije je dragocena ne samo zbog njene bezbednosti nego zbog komfora koja pruža životinji nakon intervencije.

Zbog svih prednosti koje ovi vidovi anestezije nude, pre svega bezbednost, njihova upotreba je apsolutno neophodna u slučajevima starijih pacijenata, kao i pacijenata u teškom opštem stanju i visokog indeksa rizika anestezije.